ภาษีไรเดอร์ ค่าส่งอาหาร-ค่าเพิ่มระยะทาง ถูกหัก ณ ที่จ่าย ขอคืนได้

กรมสรรพากร เปิดรายละเอียด ภาษีไรเดอร์ ซึ่งได้รับค่าตอบแทนหลายแบบ และต้องนำมาคำนวณการเสียภาษีรายได้ ขณะเดียวกันบางส่วนของค่าตอบแทนจะสามารถนำมาขอคืนภาษีได้เช่นกัน

โดย ไรเดอร์ มาจากแพลตฟอร์มเดลิเวอรี่แบรนด์ต่างๆ เป็นเหมือนการรับทำงานให้ เป็นเงินได้ตามสัญญาจ้างทำของประเภทหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วย “ผู้ว่าจ้าง” และ “ผู้รับจ้าง” โดยผู้ว่าจ้างสัญญาว่าจะจ่าย “สินจ้าง” ให้ตามส่วนงานที่ทำเสร็จ

โดยคำนึงถึงผลสำเร็จของงานเป็นหลักและผู้รับจ้างสัญญาว่าจะทำงานให้แล้วเสร็จตามสัญญา จากการรับทำงานให้นั้นต้องอาศัยแรงงานเป็นปัจจัยสำคัญไม่ได้มีการจัดหาสัมภาระ และมีค่าใช้จ่ายจำนวนน้อยจึงถือเป็น มาตรา 40 (2) แห่งประมวลรัษฎากร

ค่าตอบแทนของไรเดอร์มาจาก? ซึ่งสามารถขอคืนภาษี ณ ที่จ่ายได้

  • ค่าตอบแทนของไรเดอร์มีหลายแบบ เช่น ค่าบริการส่งอาหาร ค่าส่งเพิ่มตามระยะทาง โบนัสพิเศษ ซึ่งแต่ละแพล็ตฟอร์มให้ค่าตอบแทนไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง แต่มีสิ่งที่เหมือนกันคือ ค่าตอบแทนจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ตรงนี้สามารถยื่นขอคืนภาษี ณ ที่จ่ายได้ ในการยื่นภาษีประจำปี

วิธีขอคืนภาษี ณ ที่จ่ายของไรเดอร์ คือ

  • ต้องขอหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตร 50 ทวิ จากนายจ้างด้วยเพื่อนำมาเป็นหลักฐานในการยื่นแบบฯ และขอคืนภาษี

สำหรับการคำนวณภาษีของไรเดอร์

  • เงินได้ของไรเดอร์ ถือเป็นการรับทำงานให้ ค่าจ้าง ค่าคอมมิชชั่น ค่าตอบแทน รับจ้างอิสระ เช่น พนักงานส่งอาหาร (ไรเดอร์) เข้าประเภทมาตรา 40 (2) การหักค่าใช้จ่าย หักเหมา 50% ไม่เกิน 100,000 บาท หากมีเงินได้ประเภทที่ 1 และ 2 ให้นำเงินได้ทั้ง 2 ประเภทรวมกันแต่หักได้ไม่เกิน 100,000 บาท

การเสียภาษี

1.ภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากค่าตอบแทนต่างๆ ที่ได้รับในอัตรา 3%
2.ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 90 กำหนดยื่นแบบฯ 1 ม.ค.-31 มี.ค. ของปีถัดไป

อย่างไรหาก ไรเดอร์ มีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำคือ 60,000 บาทต่อปี และไม่ต้องการขอคืนภาษีหัก ณ ที่จ่าย โดยกฎหมายระบุว่า ไม่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีได้ แต่ถ้าหากมีรายได้ประเภทอื่นๆ รวมกันเกินกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ ไรเดอร์ยังคงมีหน้ายื่นแนบฯ เสียภาษีสามารถโดยศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากร

หมายเหตุ :

  • เงินได้ประเภทที่ 1 ได้แก่ เงินเดือน โบนัส หักค่าใช้จ่ายแบบเหมา 50% (รวมหักค่าใช้จ่ายจากเงินประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 แล้ว ต้องไม่เกิน 100,000 บาท)
  • เงินได้ประเภทที่ 2 ได้แก่ ค่าจ้างทั่วไป หักแบบเหมา 50% (รวมหักค่าใช้จ่ายจากเงินประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 แล้ว ต้องไม่เกิน 100,000 บาท)

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : PPTV Online

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *