ประกันสังคมทำฟันฟรี 900 บาท/ปี ผู้ประกันตนยื่นเบิกเงินทางออนไลน์ได้

ประกันสังคม ทำฟันฟรี 900 บาทต่อปี ผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ยื่นรับเงินผ่านออนไลน์ เบิกตามจริงได้

ประกันสังคม เผย ทำฟันฟรี 900 บาทต่อปี ถอน-อุด-ขูด-ผ่า หากสำรองจ่ายผู้ประกันตนสามารถยื่นรับเงินทำฟันออนไลน์ได้ โดยสามารถใช้สิทธิทันตกรรม

  • ถอนฟัน
  • อุดฟัน
  • ขูดหินปูน
  • ผ่าฟันคุด

สามารถเบิกได้ตามจริง แต่ไม่เกิน 900 บาทต่อปี

โดยยื่นเรื่องผ่าน เว็บไซต์ www.sso.go.th พร้อมแนบไฟล์

  • ใบเสร็จรับเงิน
  • ใบรับรองแพทย์
  • สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ หน้าแรกที่มีชื่อและเลขบัญชีของผู้ประกันตน

ส่งใบเสร็จรับเงินและใบรับรองแพทย์ฉบับจริงมาที่ สำนักงานประกันสังคมที่ผู้ประกันตนเลือกยื่นเรื่องขอรับสิทธิประโยชน์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

ขอบคุณข้อมูลจาก  : สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน – Social Security Office

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *